Epåletten 13, Centrum, Linköping


Fastighetstyp
Byggår (renovår) 1934
Taxeringsvärde 34 440 000 Tkr
Beteckning Epåletten 13
Kommun Linköping
Område Centrum

Beteckning

Epåletten 13

Kommun/Ort/Område

Linköping/Linköping/Centrum

Gatuadress

Nygatan 37A-B

Parkering

Ja

Öppna karta i nytt fönster

Counter