Detektiven 9, Centrum Östra, Linköping


Fastighetstyp
Byggår (renovår) 1948
Taxeringsvärde 46 651 000 Tkr
Beteckning Detektiven 9
Kommun Linköping
Område Centrum Östra

Beteckning

Detektiven 9

Kommun/Ort/Område

Linköping/Linköping/Centrum Östra

Gatuadress

Linnégatan 17 A-C

Parkering

Ja

Öppna karta i nytt fönster

Counter